45.500.000

PROIZVODNI KAPACITET PREDFORMI

58.000.000

PROIZVODNI KAPACITET ZATVARAČA

1.000.000

PROIZVODNI KAPACITET HOLANDEZA

25+

GODINA POSLOVANJA PREDUZEĆA

Ko smo?

Jupiter Komerc d.o.o. je privatna Srpska kompanija, specijalizovana za poslove prerade plasticnih masa.

Šta radimo?

Proizvodnja predformi od polietilen tereftalata (PET),  proizvodnja zatvarača i holandeza za jagodičasto voće od polietilena (PE).

Poslovni princip

Od kako je osnovana, kompanija sledi isti princip - da svakim danom postaje sve bolja u ispunjavanju potreba svojih kupaca.

O nama

Jupiter Komerc d.o.o. je privatna Srpska kompanija, specijalizovana za poslove prerade plastičnih masa. Kompanija je osnovana 1992 godine u gradu Arilju, zapadna Srbija.

Sve je počelo odmah nakon II svetskog rata, kada je deda Lazar stvorio uzornu strugaru na motorni pogon za porizvodnju drvenih pragova za obnovu ratom razrušene železnice.

Danas je to perspektivna kompanija koja raspolaže sa značajnim proizvodnim kapacitetima.

Naša misija je proizvodnja visoko kvalitetnih proizvoda koji če zadovoljiti potrebe naših kupaca!


Poliesterska vlakna (fiber) 60%
Plasticna ambalaža 15%
PET Folija 15%
Trake 10%
Gde završava reciklirana pet ambalaža?

Ambalažni otpad predstavlja materijal koji se koristi u proizvodnom ciklusu kako bi se pakovala i transportovala roba široke potrošnje.

Šta se dešava sa ambalažom kada iskoristimo njen sadržaj?
Ona uglavnom završava kao otpad onog trenutka kada ispraznimo njen sadržaj ili kada se odredena kupljena roba otpakuje.
Sortiranje i odlaganje ambalažnog otpada koji se potom reciklira najviše zavisi od odgovornih gradana i malobrojnih kompanija koje se bave prikupljanjem otpada.

U Srbiji je na divljim deponijama završilo više od 80% otpada – u 2017. reciklirano je svega 20% ambalaže.

Naša vizija je da postanemo neprikosnoveni lideri na tržištu i sinonim za kompaniju koja stalno postavlja više standarde u oblasti kvaliteta proizvoda!