PET predforme

Jupiter Komec je kompanija koja je specijalizovana za proizvodnju PET predformi

od kojih se proizvode boce za punjenje vodom, osvežavajucim pićima, mlekom, hemijskim preparatima i dr.


PET je po definiciji polietilenteraftalat, najfiniji oblik polimernih plastičnih masa, koji je svoju primenu pored hemijske i tekstilne industrije našao i u prehrambenoj industriji kao osnovna sirovina za proizvodnju PET ambalaže.


PET amabalaža je prvi put dobila na popularnosti kao alternativa staklu i konzervama kod proizvodaca gaziranih i negaziranih osvežavajucih napitaka, te ova industrija predstavlja i njeno najvece tržište .

Potražnja za PET ambalažom je u stalnom porastu. U Evropi postoji trend da sve više proizvodača voda, sokova, kao i ostalih napitaka napušta upotrebu stakla i puni svoje proizvode u PET.

Jedan od razloga je i što PET ima mnogo prednosti nad ostalim alternativnim amabalažama,  kako za proizvodača, tako i za potrošaca.

Asortiman Proizvodnje Grlo 38mm

17gr; 19gr; 26,5gr; 28gr; 37,5gr; 43gr; 68gr; 75gr;

Širok asortiman predformi za različite oblike i zapremine boca


Naša kompanija nudi svojim kupcima mogućnost izbora širokog spektra boja za ambalažu.

Naša vizija je da postanemo neprikosnoveni lideri na tržištu i sinonim za kompaniju koja stalno postavlja više standarde u oblasti kvaliteta proizvoda!